Акціонерам

З метою забезпечення реалізації права акціонерів та інвесторів ПрАТ "ЗТР" щодо отримання інформації, у відповідності з положеннями Цивільного кодексу України, Закону УкраЇни "Про акціонерні товариства", Положенням "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженим рішенням ГКЦПФР № 1591 від 19.12.2006, ПрАТ "ЗТР" оприлюднює інформацію про свою діяльність шляхом її розміщення на копроративному веб-сайті у мережі Інтернет.