Компанія

Виробництво

ЗТР володіє сучасною конкурентоспроможною технологією виробництва силових трансформаторів і реакторів.

Виробничий процес на ЗТР є вертикально-інтегрованим і включає всі операції з виготовлення вузлів трансформаторів і реакторів, таких як магнітопроводи, обмотки, баки, перемикаючі пристрої, інші вузли та деталі, а також складання та випробування готових виробів.

Виробництво та випробування трансформаторів і реакторів ЗТР здійснюється на найсучаснішому високотехнологічному обладнанні провідних світових марок:

                  

Магнітопровідне виробництво

Для виготовлення магнітних систем на ЗТР застосовується крем'яниста тонколистова анізотропна електротехнічна сталь з низькими і особливо низькими питомими втратами, у тому числі з лазерною обробкою.

Поздовжній розкрій стали здійснюється на автоматичних лініях поздовжнього розкрою COMEC (Франція) і GEORG (Німеччина) з одночасною зачисткою спеціальним інструментом бічних кромок стрічок.

Виготовлення пластин магнітних систем проводиться на високоточних автоматичних лініях поперечного розкрою з програмним управлінням ТUR і GEORG (Німеччина), оснащених твердосплавним інструментом, в т.ч. V-штампами, з одночасним формуванням пакетів магнітних систем.

Технічні можливості ліній та їх програмне забезпечення дозволяють виготовити необхідні форми пластин, у тому числі для схем шихтування у варіантах Step-Lap (зміщений стик).

Для виготовлення магнітних систем трансформаторів потужністю до 80 МВА і автотрансформаторів потужністю до 150 МВА використовується автоматична лінія збірки магнітопроводів (Е-стакер) фірми GEORG.

Виготовлення елементів магнітних систем шунтуючих реакторів виробляється на автоматичній лінії фірми GEORG.

Збірка магнітопроводів трансформаторів великої потужності проводиться на спеціальних стендах-кантувачах, що забезпечують можливість виготовляти магнітні системи масою до 350 тонн.

Для складання магнітопроводів масою до 180 тонн без верхнього ярма використовується новий складальний стенд фірми GEORG.

Для фіксації (опресування) стрижнів магнітопроводів використовується вертикальна бандажувальна машина фірми GEORG.

Обмоточне виробництво

Намотування обмоток різних типів і конструкцій: гвинтових, безперервних, переплетених, - у тому числі зі зміцненого транспонованого проводу, здійснюється на цілій гамі горизонтальних і вертикальних намотувальних верстатах, що дозволяють виконувати намотування обмоток масою від кількох кілограмів до 20 тонн з регулюванням натягу проводу.

Висока якість обмоток забезпечується застосуванням спеціальних універсальних розтискних оправок, комплексної технології по стабілізації осьових розмірів з використанням дистанціювальних прокладок з жорсткого електрокартону і жорстких електрокартонних циліндрів, вакуумним сушінням обмоток під постійним заданим тиском, циклічним пресуванням з використанням спеціальних пресувальних систем фірми Guenter Seibold (Німеччина) і т.п.

На виробничих площах складального корпусу організована дільниця намотування обмоток класу напруги 400 кВ і вище. Ця ділянка оснащена спеціальним обладнанням, що дозволяє підтримувати оптимальні параметри мікроклімату, такі як температура повітря, відносна вологість, вміст пилу в повітрі. Крім технологічного обладнання для намотування обмоток ділянка оснащена електромостовим краном, транспортером на повітряних подушках для переміщення технологічного оснащення, барабанів з проводом і без проводу, обмоток і комплектуючих виробів.

Розроблені технології намотування обмоток виключають до мінімуму виконання паяних з'єднань обмотувальних проводів, при цьому неминучі конструктивні з'єднання виконуються срібловміщувальними  припоями з попередньою підготовкою місця пайки.

Ізоляційне виробництво

Ізоляційне виробництво забезпечує виготовлення всієї номенклатури ізоляційних деталей і складальних одиниць, що застосовуються для виробництва трансформаторів і реакторів.

Наявна база сучасного технологічного обладнання дозволяє виробляти пресуючі і ємнісні кільця, рейки, дистанційні прокладки, циліндри, кутові шайби, ярмову ізоляцію і т.п.

Деталі складної конфігурації, як наприклад труби, коліна, муфти, фланці, виготовляються методом «формування». Є виробництво деревинно-стружкового пластику і деталей з нього, а також паперово-бакелітових виробів.

Використання технологій, пов'язаних із застосуванням каліброваних по товщині дистанціювальних елементів обмоток і жорстких циліндрів з електроізоляційного картону, дозволяє забезпечувати стабільний осьовий розмір обмоток і високу електродинамічну стійкість.

Як матеріал для виготовлення ізоляційних деталей на ЗТР широко застосовується ламінатний картон виробництва фірм Weidmann і ENPAY. Застосування даного матеріалу забезпечує високу якість ізоляційних деталей, жорсткість допусків на їх товщину, а також скорочення технологічних циклів виготовлення ізоляції.

Обробний центр з ЧПУ Biesse Group, виробляє фігурний розкрій ламинатного картону з отриманням готових ізоляційних деталей: пресувальних, опорних і ємнісних кілець, східчастих деталей, сегментів, секторів вирівняльної ізоляції та ін.

Поздовжньо-фрезерний верстат SCM Group s.p.a, з системою швидкої зміни інструмента дозволяє виготовляти профільні деталі ізоляції (рейки) з ламінатного картону з поліпшеними якісними і точносними характеристиками. Верстат забезпечує за один прохід обробку 3-х поверхонь заготовки та виготовлення профілю деталі.

Зменшення ізоляційних відстаней в активній частині, в рамках реалізації програм вдосконалення конструкції трансформаторів, досягається за рахунок застосування лабіринтового руху оливи в обмотках, яке дозволяє значно поліпшити умови їх охолодження.

Виготовлення прокладок для лабіринтового руху оливи, а також ізоляції складної форми з електроізоляційного картону товщиною 0,5 мм, проводиться на лазерній машині фірми Yueming (Китай).

Термовакуумна обробка

Термовакуумна обробка

Термовакуумна обробка активних частин трансформаторів та ізоляційних компонентів відбувається із застосуванням близько 150 одиниць устаткування, в тому числі вакуумні шафи, установка дегазації оливи, котли сушіння оливи, фільтрпреси, установка вакуумного заливання та ін.

Процес сушіння ізоляції, що застосовується на заводі, забезпечує видалення вологи з ізоляції до залишкового вологовмісту менше 0,2%, що дає великий запас електричної міцності ізоляції.

Сушіння здійснюється за прогресивною технологією в парах нафтопродуктів в установках фірми «Мікафіл» (Швейцарія). Даний процес повністю автоматизований, температурний і вакуумний режими реєструються. Вимірювальні прилади дозволяють в реальному режимі часу оцінювати залишковий вологовміст ізоляції.

Трансформатори, що випускаються заводом, заливаються сучасними високоякісними оливами, відповідними вимогам МЕК 60 296. При заливанні в трансформатори, олива додатково очищується, підсушується і дегазується оливоочисними установками власного виробництва та фірми "Макс" (Франція).

Зварювальне виробництво

Завод має власне зварювальне виробництво з повним циклом виготовлення, і повністю забезпечує власні потреби в баках та інших металоконструкціях.

Увесь металопрокат, що надходить у виробництво, проходить дробеметну обробку для видалення поверхневих окислів.

Розкрій металопрокату виконується на ділянці термічного різання, який обладнаний машинами Кристал, Україна і Suprarex фірми ESAB, Швеція з програмним управлінням. Це дозволяє виконувати розкрій до 70 листів чорного і нержавіючого металопрокату на добу, товщиною від 7 до 65 мм, з одночасним плазмовим маркуванням і розміткою контурів під установлювані деталі.

Механічна обробка деталей проводиться верстатним парком устаткування, що забезпечує виконання свердління, нарізки різьблень, токарної, фрезерної, стругальної, карусельної, штампувальної, згинальної й вальцювальної операцій.
Основні зварювальні роботи виконуються напівавтоматичним дуговим зварюванням у середовищі захисного газу зварювальним обладнанням виробництва EWM (Німеччина).

Металоконструкції, зварювання яких можливо проводити в нижньому положенні, виконують автоматичним способом під шаром флюсу методом ТВИН на портальній установці фірми ALW (Франція).

Якість зварювальних швів перевіряються такими способами як ультразвуковий контроль, люмінесцентний спосіб, бульбашковий метод, кольорова дефектоскопія, з обов'язковим подальшим випробуванням тиском стовпа оливи в процесі складального виробництва.
Всі зварювальні роботи виконуються персоналом, атестованим за НПАОП 0.00-1.16-96, EN 287, ISO9606.

Фарбування

Підготовка поверхні перед фарбуванням проводиться дробоструминним методом до ступеню Sa 2,5-3, відповідно до вимог стандарту ISO 12944.

Фарбування виконується високотехнологічним устаткуванням безповітряного, комбінованого та пневматичного розпилення, виробництва WAGNER, KREMLIN, GRACO, SATA у фарбувальних і фарбувально-сушильних камерах, обладнаних триступеневим сухим очищенням припливного і витяжного повітря, механізованими підйомними площадками.

Для нанесення антикорозійного захисного покриття використовуються високоякісні матеріали Європейського виробника - фірми NOVATIC, Німеччина, якість яких підтверджується стандартом ISO 9001.

Для забезпечення нормованого терміну служби і привабливого зовнішнього вигляду покриття, застосовуються системи, що відповідають вимогам ISO 12944 для категорій корозійності С3, С4, С5I, С5М, залежно від умов експлуатації трансформаторів і реакторів.

Колір покриття може бути виконаний за вимогами замовника відповідно до каталогів RAL, ANSI, MUNSELL ін.
Внутрішні оливостійкі поверхні металоконструкцій трансформатора фарбуються якісним оливостійким швидковисихаючим матеріалом білого кольору - ґрунтовкою Celerol, виробництво Mankiewicz Gebr. & Co (Німеччина).
Фарбувальні роботи виконуються навченим і атестованим персоналом.

Складальне виробництво

Складання трансформаторів здійснюється на стендах, що оснащені механізованими підйомними стелажами, паячно-зварювальним устаткуванням, гідрообладнанням для пресування обмоток, комплектом вантажопідйомного та спеціального оснащення.

Вантажно-розвантажувальні роботи здійснюються за допомогою електромостових і консольних кранів вантажопідйомністю до 500 тонн.

Також, використовується технологія переміщення трансформаторів на повітряній подушці, що забезпечує мобільність і оперативність виконання складальних процедур.

Спеціальна вантажопідйомне оснащення забезпечує проведення в складальних цехах повного контрольного складання трансформатора з установкою всіх комплектуючих (радіатори, охолоджувачі, насоси, фільтри, вентилятори, прилади контролю та ін.).

Випробування продукції

ЗТР має в розпорядженні власну випробувальну базу, що дозволяє робити комплекс випробувань всієї номенклатури виробів, що виробляються, в обсязі, передбаченому національними, міждержавними і міжнародними стандартами, а також спеціальними вимогами Замовників.

Випробувальна лабораторія ЗТР атестована на відповідність стандарту ДСТУ ISO / IEC-17025.

У процесі виготовлення трансформатора виконується велика кількість випробувань і перевірок матеріалів, комплектуючих виробів, окремих деталей, вузлів і складальних одиниць.

До повного складання окремо випробовуються обмотки, магнітні системи, в процесі складання проводяться операційні випробування, при необхідності, визначається характер розподілу імпульсних напруг між обмотками та їх частинами, проводяться випробування активних частин на механічну міцність і інші види випробувань.
У зібраному вигляді трансформатори піддаються приймально-здавальним, типовим, періодичним і спеціальним випробуванням.

Випробувальні станції та лабораторії заводу укомплектовані випробувальним і вимірювальним обладнанням та приладами, що забезпечують виконання всіх необхідних випробувань, у тому числі випробувань грозовими і комутаційними імпульсами, випробувань однохвилинною і тривалою напругою промислової частоти з вимірюванням часткових розрядів, випробувань на нагрів, вимірювань рівня звуку і вібрацій, механічних випробувань, випробувань трансформаторних олив.
Знаходиться в експлуатації сучасне випробувальне і вимірювальне обладнання та прилади фірм HAEFELY TEST AG (Швейцарія), HIGHVOLT (Німеччина), OMICRON, EPRO (Австрія) та ін.
 

Апаратне виробництво

Апаратне виробництво

Апаратне виробництво забезпечує виготовлення великої номенклатури вузлів і виробів, таких як перемикаючі пристрої РПН і ПБВ, шафи управління трансформаторів, у тому числі з системами моніторингу, відсічні та запобіжні клапани, дискові затвори, вентилятори для систем охолодження та іншої високотехнологічної продукції.

Високоточне механічне виробництво деталей приводів перемикаючих пристроїв забезпечує парк близько 50 одиниць сучасних верстатів з ЧПК.

Наявне універсальне обладнання дозволяє виконувати всі види металообробки, в тому числі, заготівельні, згинально-штампувальні, холодно- висаджувальні, шліфувальні, токарні, фрезерувальні та інші види обробки.
 

Інші види виробництва

Інші види виробництва

Підприємство має виробничі потужності з виготовлення виливків з чорних і кольорових металів в кокіль, під тиском, по виплавлюваних моделях, відцентрове лиття. Є ковальська дільниця і ділянка гальванічних покриттів з можливістю нанесення покриттів: цинкових і кадмієвих з хроматуванням, нікелевих, хромових, олов'яних і срібних.