Якість і система менеджменту

Якість і система менеджменту

На ПрАТ «ЗТР» діє система менеджменту якості, що відповідає міжнародному стандарту ISO 9001 (ІСО 9001). Система впроваджена і функціонує на підприємстві з 1995 року.

Забезпечення якості продукції на рівні світових стандартів є однією з пріоритетних стратегічних завдань підприємства.

Інтегрована система менеджменту ЗТР націлена на забезпечення високого рівня якості продукції та задоволеності замовників. Система охоплює як процеси, безпосередньо пов'язані з якістю продукції, так і всі істотні процеси підприємства, включаючи екологічний менеджмент, безпеку праці та охорону здоров'я.

Відповідність системи менеджменту ПАТ «ЗТР» вимогам стандартів ISO підтверджено міжнародним органом по сертифікації Bureau Veritas.

В 2021 році ЗТР підтвердило відповідність системи менеджменту якості стандарту ISO 9001 версії 2015 року, пройшовши сертифікаційний аудит.

У 2011 році ЗТР сертифікував систему менеджменту на відповідність стандартам ISO 14001: 2004 (ISO 14001 діє до: 2015 з 2017р.) Та OHSAS 18001: 2007 (ISO 45001: 2018 з 2020 г.), а в 2012 році сертифіковано зварювальне виробництво на відповідність стандарту ISO 3834-2: 2005.

Політика ПрАТ «ЗТР» в сфері якості

Силові трансформатори та електричні реактори, вироблені ЗТР, за якістю та сервісом знаходяться на рівні світових стандартів і продаються за найбільш конкурентними цінами.

Наші відмітні особливості:

 • продукція ЗТР надійна в експлуатації;
 • ЗТР швидко задовольняє вимоги і потреби замовника;
 • післяпродажне технічне обслуговування та сервіс здійснюються швидко і з високим рівнем технічної компетентності;
 • ми віддаємо пріоритет побудові довгострокових партнерських відносин з нашими споживачами;
 • ми дотримуємося вимог і постійно поліпшуємо результативність системи менеджменту якості

Екологічний менеджмент

Політика ПрАТ «ЗТР» в сфері екологічного менеджменту

Підприємство забезпечує збереження сприятливого навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів.

Наші відмітні особливості:

 • дія відповідно до законодавчих актів, норм і правил з екологічної безпеки, що діють в Україні;
 • здійснення всього доступного і практично реалізованого комплексу заходів щодо попередження аварій та їх наслідків, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища;
 • впровадження системи екологічного менеджменту відповідно до вимог стандарту ISO 14001 постійне її поліпшення;
 • залучення персоналу до активної участі в роботах по підтримці екологічної безпеки та енергозбереження.

Безпека та охорона здоров'я

Політика ПрАТ «ЗТР» в сфері безпеки та охорони здоров'я

Підприємство забезпечує безпечне виробництво та охорону здоров'я персоналу.

Наші відмітні особливості:

 • дію відповідно до законодавчих актів, норм і правил з охорони праці, що діють в Україні;
 • реалізація управлінських і виробничих рішень з урахуванням небезпек і ризиків запланованої діяльності, а також забезпечують запобігання збитку і захворювань;
 • здійснення періодичного інформування всіх зацікавлених сторін про свою діяльність у галузі безпеки та охорони здоров'я;
 • впровадження системи менеджменту в галузі безпеки та охорони здоров'я відповідно до вимог стандарту ISO 45001 і постійне її вдосконалення;
 • забезпечення промислової безпеки виробничих об'єктів, зниження небезпек і ризиків за рахунок підвищення надійності технологічного обладнання, забезпечення його безпечної та безаварійної роботи і поліпшення системи менеджменту.

Сертифікати системи менеджменту