На ПрАТ «ЗТР» пройшов ре-сертифікаційний аудит ІП «СЖС Україна»

На ПрАТ «ЗТР» пройшов ре-сертифікаційний аудит ІП «СЖС Україна»

У червні 2018 року представники компанії FE «SGS UKRAINE» (Україна) провели ре-сертифікаційний аудит інтегрованої системи менеджменту ПрАТ «ЗТР». Аудит підтвердив відповідність системи менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 діє до: 2015 «Система менеджменту якості. Вимоги ».

За результатами аудиту представниками компанії відзначили сильні сторони системи менеджменту підприємства, такі як:

 компанія впроваджує енергозберігаючі заходи, як наприклад, програма щодо заміни люмінесцентних ламп;
 зазначається детальне опрацювання аналізу ІСМ з боку вищого керівництва;
 направлення на зниження матеріаломісткості виготовляється обладнання;
 стислі терміни поставки обладнання;
 направлення на виготовлення обладнання з поліпшеними характеристиками по енергоефективності та втратами;
 перехід на готову суміш аргон і вуглекислий газ в балонах при виконанні зварювальних робіт;
 поліпшення культури виробництва в апаратному цеху.


В ході ре-сертифікаційного аудиту невідповідності не встановлені. Групою аудиторів було запропоновано ряд рекомендацій, спрямованих на вдосконалення системи менеджменту ПрАТ «ЗТР».

Група аудиторів зробила висновок, що організація встановила і підтримує систему управління відповідно до вимог стандарту ISO 9001: 2015 і демонструє здатність системи задовольняти (відповідати) узгодженим вимогам до продукту і послуг в рамках сфери застосування системи, Політики організації та її Цілей.

22.06.2018

Підпишіться на розсилку новин