Акціонерам

Установчі документи

Антикорупційна програма ПрАТ ЗТР (23.02.2022) Положення про Наглядову раду ПАТ ЗТР (11 редакція). Дата розміщення 30.05.2016 (30.05.2016) Положення про загальні збори акціонерів ПАТ ЗТР (10 редакція).Дата розміщення 30.05.2016 (30.05.2016) Статут ПАТ ЗТР (13 редакція). Дата розміщення 30.05.2016 (30.05.2016) Статут ПАТ ЗТР (12 редакція) (31.08.2015) Положення про Наглядову раду ПАТ ЗТР (10 редакція) (01.10.2015) Положення про Ревізійну комісію ПАТ ЗТР (9 редакція) Положення про загальні збори акціонерів ПАТ ЗТР (9 редакція) Положення про представництво ПАТ ЗТР в Республиці Індія (2 редакція) Положення про представництво ПАТ ЗТР в Російській Федерації (5 редакція) Положення про представництво ПАТ ЗТР в Російській Федерації (4 редакція) Статут ПАТ ЗТР (11 редакція) Статут ПАТ ЗТР (10 редакція) Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ ЗТР (7 редакція) Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ ЗТР (8 редакція) Положення про Наглядову раду ПАТ ЗТР (9 редакція) Положення про Ревізійну комисію ПАТ ЗТР (7 редакція) Положення про Ревізійну комисію (8 редакція) положення про представництво ПАТ ЗТР в Республиці Казахстан иа Середній Азії. Положення про представництво ПАТ ЗТР в Російскій Федерації Положення про представництво ПАТ ЗТР в Республиці Індія Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ ЗТР