Продукція

Керовані шунтуючі реактори

РТУ-180000/500, ПС Іртиш, Росія

Керований шунтуючий реактор (КШР) - це новий тип обладнання FACTS (кероване обладнання для електричних мереж змінного струму)

КШР являє собою статичний пристрій шунтуючого типу з плавно регулюємим індуктивним опіром.

Керовані шунтуючі реактори виробництва ПрАТ "ЗТР" призначені для автоматичного керуання потоками реактивної потужності та стабілізації рівня напруги у мережі, що дозволяє:

 • усунути добові та сезонні коливання напруги в електричній мережі;
 • підвищити якість елекричної енергії;
 • оптимізувати та автоматизувати режими роботи електричної мережі;
 • знизити втрати електроенергії під час її транспортування та розподілення;
 • підвищити рівень стійкості енергосистеми;
 • у десятки разів покращити умови експлуатації електротехнічного обладнання за рахунок різкого скорочення числа комутацій нерегулюємих пристроїв компенсації реактивної потужності та обмеження використання менш надійних у експлуатації приладів РПН трансформаторів та автотрансформаторів;
 • підвищити пропускну здібність ліній електропередачі та забезпечити надійне автоматичне керування рівнями напруги при перетоках потужності, близьких до граничних за статичною стійкістю;
 • уникнути ефекта "лавіни напруги" під час виникнення аварійних ситуацій в електричній мережі (наприклад, аварійне відключення нагрузки, генератора, лінії електропередачі, тощо);
 • забезпечити умови для роботи генераторів електростанцій у такому діапазоні генерації реактивної потужності, який сприяє найбільш сприятливим експлуатаційним режимам.

Завдання, які вирішуються за рахуного використання КШР

 • Підвищення пропускної спроможності межсистемних зв'язків;
 • Автоматична стабілізація рівня напруги у мережі;
 • Забезпечення допустимих рівней напруги при виконанні програм перемиканнь;
 • Оптимізація режимів роботи електричних мереж і зниження втрат електоренергії;
 • Підтримка запасів по напузі у режимах з більшими перетоками активної потужності;
 • Покращення якості електроенергії;
 • Забезпечення необхідної загрузки генераторів електростанцій по реактивній потужності;
 • Снижение числа коммутаций выключателей;
 • Зниження кількості комутацій вимикачів;
 • Снижение числа переключений устройств РПН трансформаторов и автотрансформаторов;
 • Зниження кількості перемиканнь пристроїв РПН трансформаторів та автотрансформаторів;
 • Термін окупності від 2 до 5 років;
 • Вартість до 2,5 разів нижче ніж у аналогічних систем компенсації реактивної потужності.
РТУ-25000/110, ПС Чурапча, Росія
РТУ-25000/110, ПС Чурапча, Росія

Принцип роботи

Керований шунтуючий реактор - це змінний индуктивний опір, який плавно регулюється підмагнічуванням феромагнітних елементів магнітного ланцюга.

Магнитна симтема однієї фази КШР має два стрижні. Но кожному стрижні розташовані обмотки керування та мережеві обмотки.

При підключенні до обмоток керування регулює мого джерела постійного струму виникає зростання потока підмагнічування, який у сусідніх стрижнях є направленим у різні сторони та викликає насичення стрижнів КШР у відповідні півперіоди напруги.

Насичення стрижнів призводить до зростання струму у мережевій обмотці за рахунок зменшення індуктивного опору реактора. Завдяки цьому забезпечується плавне змінення рівня напруги у точці підключення КШР і кількість реактивної потужності яка споживається реактором.

Основні характеристики КШР

 • Діапазон регулювання реактивної потужності – 100%;
 • Потужність керування – 1-3% номінальної потужності КШР;
 • Гарантована швидкість набору повної потужності – 0,15 – 3 с;
 • Час набору повної потужності з попереднім підмагнічуванням – не більш 0,02 с;
 • Питома повна маса – 1,5 – 3 кг/кВАр
 • Питомі втрати:
  • Холостого ходу – 0,5 – 1,0 Вт/кВАр
  • Номінальні – 4-8 Вт/кВАр
 • Граничне перенавантаження по струму – 120% (не довше ніж 30 мін.);
 • Повністю автоматичний режим експлуатації;
 • Рівень надійності, умови експлуатації та поточного обслуговування такі як у звичайних шунтуючих реакторів

Переваги КШР перед аналогічними пристроями

 • Регулювальний діапазон складає 100% номінальної потужності КШР;
 • Плавне регулювання з необмеженим ресурсом можливих змін;
 • Відсутність приладів РПН;
 • Можливість нормованого перенавантаження КШР до 130% та короткочасні перенавантаження до 200%;
 • Регулювання напруги та реактивної потужності безпосередньо у точці підключення;
 • Використання малопотужних вентильних пристроїв з меншими втратами та відсутністю необхідності водяного охолодження;
 • Традиційні вимоги до кваліфікації обслуговуючого персоналу на підстанції;
 • Більш низький рівень втрат: у 1,5 – 3 рази;
 • Зовнішня установка;
 • Суттєво більш низька вартість.